Model van een woning in het 'Pentagon' aan de Nieuwmarkt, 1983 (schaal 1:20)

Vanaf 1978 werd het motto voor de ruimtelijke ontwikkeling van Amsterdam de 'Compacte Stad'. Men ging hoger en dichter op elkaar bouwen, ook op plekken waar dat aanvankelijk niet wenselijk geacht werd. Deze 'verdichting' en verbetering van de kwaliteit van de woningen, moest een tegenwicht bieden tegen de leegloop van de stad. Na fel verzet tegen de kantoorbestemming van de Nieuwmarktbuurt, kwamen er toch woningen op de kaalslag van het metrotracé. 'Het Pentagon', ontworpen door Theo Bosch, kwam in 1983 gereed. Met 87 appartementen, 7 HAT-eenheden en aangepaste woningen voor gehandicapten is het één van de grootste nieuwbouwprojecten in de buurt. De naam komt van de vijfhoekige grondvorm, die leidt tot zeer gevarieerde woningplattegronden.