Kunsttafel

Voorwerpen uit de natuur (naturalia), vooral schelpen, namen een bijzondere plaats in binnen Nederlandse rariteitenkabinetten. Kunstwerken vervaardigd uit naturalia werden hoog gewaardeerd. In Amsterdam bestond hiervoor een grote markt.