Kinderjasje

In de jaren zeventig van de vorige eeuw stichtten de moeder en vader van Anouk Damoiseaux samen met andere ouders de 'Anti-Autoritaire Kresj' voor de opvang van hun kinderen. Zij wilden dat hun kinderen een anti-autoritaire opvoeding zouden krijgen. Bij toerbeurt pasten de ouders op de kinderen, die er mochten doen waar ze zin in hadden. De kinderen konden zo zelf hun grenzen verkennen. De bedoeling was dat zij door deze opvoeding in hun latere leven dwang zouden herkennen en ertegen in verzet zouden komen. Het uiteindelijke doel was een utopische samenleving.