Boodschapspenning van het meisjes ziekenhuis, Burgerweeshuis van Amsterdam