Boodschapsteken van de stijfterswinkel van het Burgerweeshuis van Amsterdam.