De Dam naar het noorden gezien

Gerrit Berkheyde schilderde bijna uitsluitend stadsgezichten, met name van Amsterdam, Den Haag en Haarlem. Na de voltooiing van het nieuwe stadhuis in 1665 ontstond er een grote vraag naar geschilderde weergaven van het gebouw. Berckheyde’s ‘portretten’ van het stadhuis waren zeer in trek. In dit geval heeft de schilder gekozen voor een blik over de Dam naar het noorden, met rechts de Waag en op de achtergrond de Nieuwe Kerk. Het stadhuis links krijgt alle nadruk doordat het als enige gebouw haaks op het beeldvlak is afgebeeld. De forse slagschaduwen geven diepte aan het plein, dat is bevolkt met allerlei figuren. Door hun geraffineerde plaatsing op de grens van licht en schaduw worden de voor- en achtergrond in de voorstelling met elkaar verbonden.