Een door de schutterij bij het papegaaischieten gewonnen os

De tekst op de lijst vermeldt dat deze enorme os door Jacop Reyerszoon Boon werd gewonnen bij het papegaaieschieten. Volgens het tekstje op het schilderij was de os vijfeneenhalve voet hoog, ongeveer anderhalve meter. Hij was bijna 3 meter in omvang en 3,30 meter lang. Het papegaaischieten was een jaarlijkse vaardigheidswedstrijd van de verschillende schuttersgilden. De winnaar werd voor een jaar 'koning' van het gilde. Boon won voor de tweede keer, blijkt verder uit de tekst op de lijst. Het schilderij met de prijs os hing in de kamer van het Grootkamersgilde op het stadhuis.