De Dam, gezien naar het Noorden, met het Stadhuis in aanbouw

De Dam, is het bedrijvige hart van de stad. Naast kruiers en eenvoudige kooplui, zien we gegoede burgers en hun bedienden. Geheel rechts staan enkele oosterse kooplieden te onderhandelen; daarachter, bij de hijskraan, is de vismarkt. In het Damrak liggen de lichte schepen, die de goederen vanaf het IJ de stad hebben ingevoerd. Die goederen worden gewogen en belast in het gebouw in het midden: de Waag. Vandaar worden ze per kruiwagen of met door paarden getrokken sledes naar de pakhuizen en winkels gebracht. De bouw van het nieuwe stadhuis, links, is nog in volle gang. Er staan enkele gerechtsdienaren voor, die herkenbaar zijn aan de Roede van Justitie in hun hand.