Salomon Rodrigues de Miranda (1875-1942)

Salomon (Monne) de Miranda was van 1919 tot 1939, met enkele onderbrekingen, wethouder Volkshuisvesting en Publieke Werken voor de SDAP (Sociaal Democratische Arbeiders Partij). Hij was samen met zijn politieke geestverwant F.M. Wibaut de drijvende kracht achter de stedenbouwkundige plannen en grote woningbouwprojecten in de jaren ’20 en ’30. In 1939 werd De Miranda ten onrechte beschuldigd van fraude met bouwgrondtransacties. Een commissie zuiverde zijn naam, maar hij trok zich terug uit de politiek. In de Tweede Wereldoorlog werd De Miranda vermoord in het Kamp Amersfoort.