Anno 1477. Maria van Bourgondië verklaart dat zij haar huwelijksbelofte aan Maximiliaan gestand zal doen