Het Paalhuis en de Nieuwe Brug, gezien vanaf het IJ

Het dichtgevroren IJ vormt het decor van uitbundig ijsvermaak. Prominent in beeld is de Nieuwe Brug over het Damrak, die de plaats markeerde waar de Amstel in het IJ uitmondde. Op de brug bevindt zich het Paalhuis, het gebouwtje waar schippers paal- of havengeld betaalden. Rechts staat het Huis met het Torentje uit 1553. Op de kade ervoor lopen enkele oosterse kooplieden. Verderop is het Zeerecht zichtbaar, een douanegebouw voor de scheepvaart. Van de hier afgebeelde gebouwen is de Oude Kerk op de achtergrond een van de weinige die tegenwoordig nog bestaan. Jan Beerstraten stamde uit een Amsterdamse familie van topografieschilders. Zijn winterse stadsgezichten vormen veelal aantrekkelijke combinaties van herkenbare locaties en menselijke activiteiten op en rond het ijs.