De osteologieles van Dr. Sebastiaen Egbertsz.

Als onderwerp van dit groepsportret is niet gekozen voor een ontleding, maar voor een demonstratie in de osteologie, de leer der beenderen. Dr. Sebastiaen Egbertsz (1563-1621) was praelector (voorlezer) van het Chirurgijnsgilde vanaf 1594. Hij liet zich, als enige met hoed, portretteren temidden van vijf chirurgijns, terwijl hij uitleg geeft over het skelet. Doordat de twee voorste chirurgijns uit het beeld kijken, wordt de toeschouwer direct bij de voorstelling en dus bij de les betrokken. De traditionele toeschrijving aan Thomas de Keyser is omstreden. Recentelijk is gesuggereerd dat het schilderij stilistisch verwant is met het vroege werk van Nicolaes Eliasz, terwijl ook Werner van den Valckert als maker is genoemd.