Anatomische les van Dr. Jan Deijman (fragment)

Rembrandt van Rijn is de belangrijkste Nederlandse schilder van de zeventiende eeuw. Begin jaren dertig verhuisde hij van Leiden naar Amsterdam. Het hoogtepunt van zijn carrière wordt gemarkeerd door de Nachtwacht uit 1642 (Rijksmuseum). Rembrandt schilderde tweemaal een Anatomische les. Eenmaal per jaar mocht het Chirurgijnsgilde een openbare anatomische les organiseren. De stadsregering stelde hiertoe het lijk van een terechtgestelde misdadiger ter beschikking. De doctor verrichtte sectie. Rembrandts tweede Anatomische les is een fragment. In 1723 ging het grootste gedeelte van het groepsportret bij een brand verloren. Op het bewaard gebleven middengedeelte is te zien hoe Dr. Jan Deijman (1619–1666) sectie verricht op de hersenen van een dode. De assistent houdt de schedelkap in de hand.