Schutters van Wijk VIII onder kapitein Albert Coenraetsz. Burgh en luitenant Pieter Evertsz. Hulft

Bij een carrière in de stedelijke politiek paste een functie als officier bij de schutterij. Op dit schuttersstuk overhandigt de sergeant een namenlijstje van de afgebeelde manschappen aan zijn kapitein, de koopman en verver Albert Burgh (1593 - 1647). Tot diens politieke carrière behoorden diplomatieke missies naar Denemarken en Rusland en het burgemeestersambt. Ook was hij bewindhebber bij de West-Indische Compagnie.