De brand van het oude stadhuis op de Dam (7 juli 1652)

Op de vroege zondagochtend van 7 juli 1652 ontstond er brand in het oude stadhuis. In het oude gebouw verspreidde het vuur zich razendsnel.Snel werd de Dam afgezet, want in het stadhuis was tevens de Wisselbank gevestigd. De hitte van de brand was verschrikkelijk. Een paar dagen later werden de aaneen gesmolten klompen geld uit de puinhopen uitgegraven. Enorme rookwolken stijgen op uit het brandende gebouw. Mannen hebben rijen gevormd en geven emmertjes water door. De natte, witte zeilen links van het stadhuis dienen om te voorkomen dat overspringende vonken brand veroorzaken. Overigens zette Beerstraten de topografische situatie enigszins naar zijn hand om de brand op spectaculaire wijze weer te geven.