De zes dochters Boissevain

De Amsterdamse fabrikant Charles Boissevain en zijn vrouw Maria Pijnappel kregen tien kinderen. De zes dochters, toen tussen de zes en negentien jaar, brachten in 1916 heel wat uurtjes door in het atelier van Thérèse van Duyl-Schwartze. De meisjes genoten een beschermde opvoeding en werden tot hun twaalfde voornamelijk door een kindermeisje opgevoed.