Catharina Josephina den Tex-Biben (1858-1889)

Het portret van Catharina Josephina (Cato) Biben (1858-1889) dateert van 1882, een jaar voor haar huwelijk met Jhr.Mr.Dr. Cornelis Jacob den Tex, zoon van de bekende Amsterdamse burgemeester. De opdracht voor het portret volgde op de definitieve doorbraak van Thérèse Schwartze in 1881. Vanaf dat jaar werd zij een veelgevraagd portretschilder bij vooraanstaande families. Schwartze dankte haar populariteit aan haar toegankelijke stijl van schilderen: een goede gelijkenis gecombineerd met een vlot penseel. Het portret van Cato Biben valt op door het forse, staande formaat en de ongedwongen compositie. Kleurgebruik en lichtval doen denken aan de zeventiende-eeuwse Spaanse schilder Velasquez, een van Schwartze’s inspiratiebronnen.