Hendrick Staets (1632-1687)

Henrico Staets is door Matthijs Naiveu geportretteerd voor zijn nieuwe huis aan de Herengracht (nu nr. 460). Deze katholieke koopman en makelaar was afkomstig uit Oldenzaal. In 1685 was zijn dubbele grachtenpand juist voltooid.