De Grimburgwal met het Oudezijdsherenlogement

Gerrit Berckheyde schilderde in Amsterdam vooral stadsgezichten waarop nieuwbouw was te zien. Vanaf de Grimburgwal heeft hij het uitzicht langs de gracht vastgelegd. Prominent in beeld is rechts het Oudezijds Herenlogement afgebeeld. In deze herberg, ontworpen door Philips Vingboons in 1647, werden de voorname gasten van de stad ondergebracht. Ernaast de trapgevel van het pakhuis Het wapen van Amsterdam. Het complex werd in 1876 afgebroken om plaats te maken voor de uitbreiding van het Binnengasthuis. Het toegangspoortje van het logement bevindt zich tegenwoordig in de gevel van Keizersgracht 365. Links is het nog bestaande Huis aan de drie Grachten uit 1609 te zien. Het poortje in de verte gaf toegang tot het Sint Pietersgasthuis.