Mr. Gilles Valckenier (1623-1680)

Valckenier (1623-1680), afkomstig uit een burgemeestersgeslacht, huwde de dochter van een rijke koopman op Rusland en Zweden. Hij was één der machtigste Amsterdamse politici in de 17e eeuw. Negen maal is hij burgemeester geweest. Aanvankelijk aanhanger van raadpensionaris Johan de Witt, koos hij na diens gewelddadige dood in 1672 de zijde van de Witts tegenstander: stadhouder Willem III. Toen deze echter te veel macht kreeg begon Valckenier zich tegen Willem te verzetten. Valckenier stond bekend als een eerzuchtig, sluw en onaangenaam mens. Daarvan getuigt het rijmpje dat tijdens zijn leven de ronde deed: 'O staetzucht, eygenbaet, Vervloekte monsterdier Hoe swelt, hoe dijt ghy uyt in 't hart van Valckenier'.