De regenten van het Sint-Elizabethsgasthuis te Haarlem, naar een schilderij van Frans Hals