Portret van Johanna Kapelle (1698-1774)

Johanna Kapelle (1698-1774) werd in Amsterdam geboren als dochter van koopman Jan Hendrik Kapelle en Anna Catrina Capoen. In 1727 huwde ze Diederik Smith (1690-1761), een Engelse koopman afkomstig uit Bremen. Smith deed zaken over de hele wereld, maar bleef na zijn huwelijk met Johanna in Amsterdam wonen. Zoals zoveel rijke Amsterdammers kocht het echtpaar in 1743 een buitenplaats om in de zomer te verblijven: de Leystar aan het Zuider Buiten Spaarne te Haarlem. Een jaar later volgde een tweede ‘buiten’: Leeuw en Hooft, in Heemstede. Na de verkoop van de Leystar in 1751 werd Leeuw en Hooft het zomerverblijf van het echtpaar. Smith begon er een kamferstokerij, die twee decennia lang in bedrijf is geweest. Waarschijnlijk heeft Johanna het bedrijf na de dood van Smith met behulp van haar drie schoonzoons voortgezet. Een jaar na Smiths overlijden liet zij dit portret van zichzelf vervaardigen, waarop ze zelfbewust de wereld inkijkt.