Ambtsketen burgemeester van Amsterdam (prototype)

Deze ambtsketen is een van de resultaten van een opmerkelijk project. Op initiatief van twee vrouwelijke burgemeesters werd een 'werkgroep ambtsketens' opgericht, die op zoek ging naar een nieuwe vorm van dit machtssymbool van oudsher. Twaalf vormgevers ontwierpen ambtsketens voor verschillende steden. Edelsmid Ruudt Peters vervaardigde dit prototype, hier geschikt gemaakt voor de stad Amsterdam. Het thema van de keten is wijsheid. Het is een lichtgewicht schakelketting van zilver, bedekt met menie. Door gebruik zal de menie slijten en steeds meer van het zilver zichtbaar worden. De vorm van de schakels is gebaseerd op die van een in plakjes gezaagde karbonkel. De 'Steen der Wijzen' onderaan de ketting refereert aan dezelfde karbonkel, ditmaal opengezaagd. De twee helften tonen het stadswapen en de Nederlandse Leeuw.