Theodora P.B.Schook-Haver (1857-1912), voorvechtster vrouwenbeweging