Rome, Spaanse trappen en SS. Trinita dei Monti

Foto's waren in Willets tijd in allerlei kwaliteiten en formaten te koop bij fotografen die zich toelegden op de verkoop aan toeristen. Het commerciële oogmerk maakte dat hun werk niet altijd even 'geïnspireerd' is. Menig fotograaf bouwde een 'fonds' op van enkele honderden opnamen, die iedere bekende locatie in beeld brachten. Naarmate het toerisme en de commerciële belangen toenamen, besteedden veel fotografen minder tijd en zorg aan iedere afzonderlijke opname. Het wachten op de juiste lichtval bijvoorbeeld was er niet altijd meer bij. Ook de zorg voor de kwaliteit van de afdruk nam eerder af dan toe. Met name in het laatste kwart van de 19de eeuw zijn vele obligate opnamen gemaakt, die verbleken bij wat er in de jaren vijftig en zestig werd geproduceerd.Deze foto van de Spaanse Trappen en de SS. Trinità dei Monti heeft een prachtige verdeling van licht en schaduw, die ook diepte aan het beeld verleent. Vele latere foto's missen dat effect volledig.