Gravenbeeld, vermoedelijk voorstellend Isabella van Portugal, derde gemalin van Philips de Goede (1397-1471)