Wereld-Stad Revisited

Geschiedenis levert spanningen op, verschillen van inzicht.  Geschiedenis kan als een schaduw op het heden vallen, zoals Iswanto Hartono in deze zaal verbeeldt.

Amsterdam is geen grootmacht meer, wel onderdeel van een stedennetwerk met vele miljoenen inwoners. Het economische hart van de stad is bovendien verschoven van de haven naar de kantoren van de Zuidas en luchthaven Schiphol. De Dam, ooit het centrum van de wereldhandel, is nu een plein vol toeristen en shoppers en een emotionele plek van samenkomst bij crises, feesten en herdenkingen.

Tot 1950 was Amsterdam een stad met Europese bewoners en een haven vanwaar Europeanen de wereld in trokken. Daarna volgden versnelde globalisering en dekolonisatie: mensen vanuit de hele wereld stroomden toe. Wie goed kijkt, zoals Stephan Vanfleteren, ziet hoe de gemengde samenleving van Amsterdam en Nederland is beïnvloed door die geschiedenis. Verwondering en nieuwsgierigheid sturen zijn blik.