De zandbank het Pampus in de monding van het IJ is een lastige hindernis voor zwaarbeladen, diepliggende schepen. Ze worden daar overheen geholpen met scheepskamelen: twee lange caissons die, diep gelegen doordat ze met water zijn gevuld, de romp van een schip omsluiten. De caissons worden leeggepompt en de kamelen komen, met schip en al, hoger in het water te liggen. Jan van der Heyden is een van de technici die dit systeem bedenkt en ontwikkelt.

Model scheepskameel, Bruikleen Rijksmuseum Amsterdam, KB 1360 1/3