Tussen 1870 en 1900 verdubbelt het aantal inwoners van Amsterdam: er arriveren 650.000 mensen vanuit verschillende delen van Nederland. Ook daarna gaat de toestroom door. Relatief veel migranten komen uit Friesland. Daar zijn door de landbouwcrisis velen werkloos. Hendrik Voordewind uit het Friese Leeuwarden maakt op politiebureau Warmoesstraat carrière. In 1936 wordt Voordewind commandant. Later kan hij hoofdcommissaris worden, maar hij blijft liever in de Warmoesstraat. Na zijn pensioen schrijft hij De commissaris vertelt. Zijn sabel is versierd met het Amsterdamse stadswapen.

 Fotograaf onbekend; Sabel met schede, 1911. AM, KB 2549.2