In 1987 overleed Gijs Perlee sr, de eigenaar van het orgelbedrijf. In die tijd was de populariteit van de draaiorgelmuziek verminderd en was het voor orgeldraaiers en exploitanten moeilijk om aan deze instrumenten nog veel te verdienen. Velen, waaronder de firma Perlee, gingen over tot het verkopen van de draaiorgels, vaak aan buitenlandse klanten. Voor de verkoop werd Het Snotneusje ‘opgeknapt’. Ook andere orgels werden in die tijd verfraaid om ze geschikt voor verkoop te maken.

Het front werd uitgebreid met twee zijvleugels en bij de buik met een uitbouw waarop drie beelden afkomstig van twee andere draaiorgels waaronder het orgel De Gouwe werden geplaatst. De kast werd geheel overgeschilderd door Gijs Perlee jr. Op de zijpanelen kwamen voorstellingen met bomen en bloemen en ook de middenvoorstelling met Klein Duimpje werd overgeschilderd.

Met dit formaat en uiterlijk is het orgel in december 1992 door het museum aangekocht.