Zelfportret Bartholomeus van der Helst, 1667, Florence Uffizi
Alle rechten voorbehouden

Bartholomeus van der Helst portretteerde zichzelf in 1667 als gearriveerde kunstenaar. Het schilderij bevindt zich in de collectie kunstenaarsportretten van het Uffizi in Florence. Van der Helst is gekleed in een zogenaamde ‘Japonsche rock’, een zeer kostbaar kledingstuk, waarmee hij vermoedelijk naar zijn welstand wilde verwijzen. In zijn linkerhand heeft hij enkele penselen, een schildersstok en een palet. Op het palet te lezen: ‘Dit is Bartholomeus van der helst fecit 1667’. In zijn andere hand toont de schilder een medaillon met een miniatuurportretje van Prinses Maria Henriette Stuart die hij in 1652 had geportretteerd.

De overlieden van de Handboogdoelen portretteerde hij in 1653. Dit was niet de enige opdracht van dergelijke bestuurscolleges: er volgde in 1655 eenzelfde opdracht van de overlieden van de Kloveniersdoelen en een jaar later van die van de Voetboogdoelen. Deze schilderijen zijn typische regentenstukken waarbij de vier bestuurders rond een tafel zijn geplaatst en een gezamenlijke handeling de bindende factor vormt.

Overlieden van de Kloveniersdoelen, 1655

Overlieden van de Kloveniersdoelen, 1655

Twee jaar later na de Handboogdoelen lieten de overlieden van de Kloveniersdoelen zich tijdens een oestermaaltijd portretteren. 

 

Lees meer over de voorstelling op het schilderij van de overlieden van de Handboogdoelen.

Lees meer over deze schilder op de website www.bartholomeusvanderhelst.nl