Schuttersketen vergelijking
Albert Dircksz Pater houdt de schuttersketen met de papegaai in zijn handen. De drie Amsterdamse schutterijen hielden elk jaar in mei een feestelijke wedstrijd ‘papegaaischieten’. Er werd niet op een echte papegaai geschoten, maar op een houten vogel die bovenop een hoge paal of boom was gezet. Wie hem eraf schoot was de schutterskoning. Deze mocht een jaar deze schuttersketen dragen. De zilveren vogel stond symbool voor de overwinning.

Schuttersstaf vergelijking

Jan van de Poll houdt de koningsscepter vast, een zwarte staf met zilveren monturen met bovenaan een vogel. Een dergelijke scepter behoorde met de keten tot de 'regalia' van de schutterskoning, de winnaar bij het jaarlijkse papegaaischieten. 

De keten en de scepter zijn omstreeks 1520 in Amsterdam gemaakt en behoren daarmee tot de oudste Amsterdamse zilveren voorwerpen die bekend zijn.

Drinkhoorn vergelijk

Tussen Banninck Cocq en Van de Poll draagt de doelvrouw de drinkhoorn van het handbooggilde naar binnen. De drinkhoorn is gemaakt in het midden van de zestiende eeuw. Het is een hoorn van een buffel gevat in een zilveren houder. Afgebeeld is Sint Sebastiaan, de beschermheilige van het Handbooggilde. Het verhaal wil dat de Romeinse keizer de soldaat Sebastiaan liet doorzeven met pijlen toen hij ontdekte dat hij christen was geworden. Op wonderbaarlijke wijze wist hij de pijlenregen te overleven. Op deze hoorn staat Sebastiaan als zilveren figuur in het midden tegen de voet met naast hem twee handboogschutters. Bovenop de buffelhoorn houdt een leeuw het wapen van Amsterdam vast. 

De drinkhoorn is in de zestiende eeuw als symbool van saamhorigheid tijdens de jaarlijkse schuttersmaaltijden zijn rondgegaan en werd van tijd tot tijd bijgevuld door het personeel van de doelen. In de zeventiende is het vooral een pronkstuk geworden, waarmee wordt verwezen naar de geschiedenis van het gilde.

Pronkbokaal

De verguld zilveren pronkbokaal die Banninck Cocq in zijn handen houdt is niet bewaard gebleven. Het is een type beker dat in deze tijd populair was in Zuid Duitsland. De deksel met een zilver vervaardigd bosje bloemen werd 'Schmuck' genoemd. De bloemen zijn met geschilderd email gekleurd.

Zilver op de achtergond

In de kast achter de overlieden staan twee zilveren tazza’s, twee dekselbokalen en een zilveren beker en er hangen  wedstrijdlepels aan touwtjes.

Lees meer over het zilver op dit schilderij in het artikel 'Vroeg Amsterdams zilver op het schilderij 'De overlieden van de Handboogdoelen' van Bartholomeus van der Helst uit 1653' door Barend van Benthem in De Stavelij van 2018.