Jan ten Compe, Het Stadhuis op de Dam, 1744 (Amsterdam Museum, inv.nr. SB 4504)

Jan ten Compe, Het stadhuis op de Dam, 1744, Amsterdam Museum SB 4505

Het Stadhuis op de Dam
In 1773 werd het gebouw van de Handboogdoelen verbouwd en kreeg het een andere functie. Het schilderij werd overgebracht naar het Stadhuis op de Dam. Het kwam daar te hangen in de burgemeesterskamer.

2A HB 1653

Uit het Besoigneboek (SAA, Inventaris van het Archief van de Thesaurieren Ordinaris, 5039/25)

‘Het schilderstuk van Van der Helst, staande boven de schoorsteen van de groote kamer in de handboogsdoelen, van daar staat overgebragt te worden op ’t stadhuis’.

2B HB 1653

Uit een brief van de Commissie van Toezicht aan B&W, 21 februari 1849 (Haarlem, Noord Hollands Archief, Rijksmuseum 476/38)

In de burgemeesterskamer hing het schilderij tegen een vochtige muur en raakte het zwaar beschadigd. In een document uit 1845 wordt vermeld dat het schilderij vijftig jaar eerder in 1796 was bedoekt en door een ‘ondeskundige hand’ zwaar gerestaureerd.

‘Dit stuk verkeerd reeds sedert onderscheidene jaren in eenen hoogst gevaarlijken toestand, door het afspringen der verf, veroorzaakt door het voormaals geplaatst zijn tegen eene vogtigen muur’.

Bedoeken is het proces waarbij een doek aan de achterkant wordt geplakt om verdere schade tegen te gaan.

Het schilderij verhuisde in 1808 naar het Trippenhuis