Het waaggebouw op de Nieuwmarkt, circa 1900-1925

Het waaggebouw op de Nieuwmarkt, circa 1900-1925

De Waag op de Nieuwmarkt
In oktober 1926 werd in het Waaggebouw het Amsterdams Historisch Museum geopend. De stukken die in langdurig bruikleen aan het Rijk waren gegeven bleven in het Rijksmuseum en ook het portret van de overlieden van de Handboogdoelen bleef daar.
In juli 1952 werd in het Amsterdams Historisch Museum een tentoonstelling georganiseerd over de familie Blaeu: 'De Blaeu's : beschrijvers van land-, hemel- en waterwereld'. Met Joan Blaeu als één van de geportretteerden verhuisde het overliedenportret naar deze tentoonstelling. Het bleef de jaren daarna daar hangen.


Ter voorbereiding van de tentoonstelling werd het schilderij in 1952 opnieuw behandeld door restaurator Henricus Mertens (1905-1981). De vernis werd behandeld en de krassen werden bijgewerkt.

5A HB 1653

 

Het schilderij verhuisde in 1975 naar het nieuwe Amsterdams Historisch Museum