Nationalmuseum Stockholm
Nationalmuseum Stockholm
In 1983 werd het schilderij in langdurig bruikleen gegeven aan het Nationalmuseum in Stockholm. Het bleef daar tot 2001 hangen.

Het schilderij kwam in 2001 weer naar het Amsterdams Historisch Museum