Zeeburg was vanaf 1714 gedurende twee eeuwen de begraafplaats van het grote Amsterdams-Joodse proletariaat. Met een omvang van uiteindelijk 10 hectare was Zeeburg qua aantal begraven personen verreweg de grootste Joodse begraafplaats in Nederland en waarschijnlijk zelfs de grootste in West-Europa.

Tijdens Open Monumentendagen 2012 was er gelegenheid deze begraafplaats te bezoeken. Grotendeels is het terrein veranderd in een rietland. De teloorgang van de begraafplaats na de Tweede Wereldoorlog heeft geen recht gedaan aan al die duizenden die hier begraven liggen. Een deel van de begraafplaats, met het metaarhuis (reinigingshuis), moest in de jaren vijftig van de 20ste eeuw zelfs wijken voor aanleg van de Schellingwouderbrug. Er wordt momenteel naar gestreefd de begraafplaats in ere te herstellen.

De muziek onder het filmpje is van Jossie en Jacques Halland. Zij hadden 20 jaar lang, tot
1982, een uniek Jiddish cabaret,LiLaLo.