Fatima herkende haar Marokkaanse cultuur niet in de oude tekening. Door de man en vrouw in meer bedekte kleding, staand en gelijkwaardig af te beelden komt de nieuwe tekening dichter bij de werkelijkheid.  In de tekening van eenheid zijn de mannen uit het beeld geknipt. Iris en Fatima willen de rol van de vrouwen benadrukken. Hoewel de vrouwen uit verschillende volkeren komen zijn ze toch een eenheid door hun overeenkomsten in het moederschap. Door de vrouwen naast elkaar te plaatsen op een parkbankje wordt deze eenheid verder benadrukt. De tekst ‘Een verknipt beeld’ slaat op het moment waarop de man uit het werk geknipt werd maar ook op de verknipte weergave van de werkelijkheid van Jacques Kuyper in de originele werken.

Deze nieuwe tekening is gebaseerd op een oude tekening, die in deze tentoonstelling voorkomt in het thema Voorbeeld(ig), Moederschap en Verleiding. Lees meer over de oude tekening in de blog van Iris Jocker over Marokkanen, Xhosa en Marquizen-eilanders van Jacques Kuyper