Nu in het hele land de scholen zomervakantie hebben, kan het Amsterdam Museum weer veel familiebezoek verwelkomen. Toppers zijn de verrassende kindertentoonstelling Het Kleine Weeshuis en leuke presentaties elders in het museum. Zo kun je een denkbeeldig ritje maken in een witkar van kort na 1970, een te water geraakt paard uit de gracht takelen en door de tijd rijden op een bakfiets. Én er is een attractie uit een pretpark van eeuwen geleden…