Indertijd maakte Brandpunt er een documentaire over. Maurice Boyer besloot de vluchtelingen te volgen bij hun integratie in de Amsterdamse samenleving. Ondertussen hebben ze allemaal een verblijfsvergunning en een eigen woning. Vier gezinnen en stellen spelen een hoofdrol in de tentoonstelling. Ze zijn veelvuldig op de foto’s te zien en op schermen vertellen ze hun verhaal: waar ze vandaan komen, hoe hun leven in Syrië was, hoe ze gevlucht zijn en in Amsterdam terecht gekomen zijn en wat hun dromen en plannen voor de toekomst zijn.

Persoonlijke verhalen
Tijdens de voorbereiding van de tentoonstelling maakte ik kennis met deze vluchtelingen. De verhalen waren buitengewoon indrukwekkend en ik ben hun dankbaar dat ze die ook op camera hebben willen vertellen, hoewel dat lang niet altijd even makkelijk was. De verhalen maakten me ook nieuwsgierig naar wat ze achter gelaten hadden. Hoe zag dat er uit, waar woonden, werkten en leefden ze voor de burgeroorlog uitbrak? Ik vroeg dus naar foto’s of andere dingen van “thuis”. Het bleek een domme vraag, want dat waren zaken die ze achter hebben moeten laten voor of tijdens de vlucht. Papieren, geld en een mobieltje zijn essentieel. De rest eigenlijk niet.

Syrisch bankbiljet met reisverslag

Syrisch bankbiljet met reisverslag

100 Syrische pond en een reisverslag
Een van hen liet me toch iets anders zien, een biljet van 100 Syrische Pond waarop hij bijgehouden had op welke datum hij zich waar bevond. Hij wilde zijn vlucht precies documenteren omdat hij zijn vrouw achtergelaten had in Syrië en hij haar later wou vertellen waar hij was geweest en wanneer.  Hij deed maar liefst zes pogingen om, per boot, van Turkije naar Griekenland te komen, maar werd steeds door de Turkse politie onderschept. De een-na-laatste poging werd hem bijna fataal, want de boot kwam in een zware storm terecht. De opvarenden werden gered door de Turkse kustwacht.

Uiteindelijk bereikt hij Amsterdam waar hij zijn leven weer oppakt. Hij leert Nederlands en wil na de zomer een master Architectuur gaan doen. In oktober is zijn vrouw in het kader van de gezinshereniging ook naar Amsterdam gekomen, veilig per vliegtuig.