Refresh overzichten

Bekijk hier de tentoonstellingsoverzichten

Via een open call konden makers een voorstel indienen voor een werk met het thema ‘Sense of place’. De gekozen projecten gingen over Amsterdam, maar lieten ook zien dat de ervaringen van mensen met allerlei achtergronden, netwerken en tradities de stads- en landsgrenzen vaak overstijgen.

Hieronder vind je alle beelden terug die te maken hebben met Refresh Amsterdam: van de opbouw tot aan reportages die gemaakt zijn in deze tentoonstelling en tijdens evenementen.