Op 18 augustus 2012 bestaat de Amsterdamse Bond van Volkstuinders 95 jaar. Het is de overkoepelende organisatie van 29 volkstuinparken met 6000 tuinen in Amsterdam en omgeving. Op de website van deze vereniging kun je informatie vinden over de namen, adressen en bijzonderheden van alle tuincomplexen. Met nog één lustrum te gaan tot het eeuwfeest, gaan we nu terug naar het begin van deze bond.