Schutterij, ambachtsgilden en andere stedelijke instellingen

In de 17de en 18de eeuw werd het bezit van de schutterij en ambachtsgilden vaak overgedragen aan de stad. In de collectie van het Amsterdam Museum bevindt zich daarom een belangrijke collectie groepsportretten en andere objecten van deze instellingen.