De zorg voor Museum Willet-Holthuysen is toevertrouwd aan het Amsterdam Museum en daar zijn wij trots op. Welbeschouwd is de indruk die Museum Willet-Holthuysen op bezoekers achterlaat nog niet optimaal. Daarom willen we, in opeenvolgende fasen, het huis terugvoeren naar de 19de-eeuwse staat. Naar de wijze waarop de laatste bewoners er leefden. Abraham Willet (1825 - 1888), Louisa Willet-Holthuysen (1824 - 1895), hun personeel en - niet te vergeten - de hondjes van mevrouw. Als ook de hoogst eigen kunstverzameling die ze hebben aangelegd. Onze plannen voorzien in restauratie en het terugbrengen van kamers, stijlkamers, personeelsvertrekken. En meer.

Deze website geeft een overzichtelijk beeld van het restauratieproces en -kosten van één van de bijzondere stijlkamers in het huis: de damessalon. Het museum kan en wil zelf in de restauratie investeren. De restauratiekosten gaan echter ver boven ons beschikbare budget uit. Het is om die reden dat wij u vragen om ons bij dit restauratieproject te ondersteunen. Op deze website leest u meer hoe u dit kunt doen.

Namens alle betrokken medewerkers bedank ik u bij voorbaat hartelijk.

Met vriendelijke groet,
Paul Spies
Directeur