amsterdam museum

Genootschap Amstelodamum

Het Genootschap Amstelodamum heeft tot doel de kennis van en de belangstelling voor het verleden en heden van Amsterdam te bevorderen. Hiertoe geeft het vier maandbladen en één jaarboek per jaar uit, organiseeert excursies, symposia en elke donderdag in de maand november lunchlezingen in het Amsterdam Museum.