Deze zomer verscheen het fraaie boek Een toekomst voor verleden, 70 open huizen van Vereniging Hendrick de Keyser. Van de 397 historisch en/of architectonisch waardevolle panden die de vereniging in het hele land bezit, worden er in dit boek 70 beschreven die bezocht kunnen worden. Auteur is Lidwien van Grieken, die ook museumdocent is van het Amsterdam Museum. Om een kleine indruk te krijgen van het boek volgt hier de tekst bij één van de veertien Amsterdamse panden die aan de orde komen: De Burcht, Henri Polaklaan 9. Het afgebeelde schilderij van het trappenhuis (maker onbekend) maakt deel uit van de collectie van het Amsterdam Museum. De foto onderaan is gemaakt door Arjan Bronkhorst.