Bij de bouw van deze buurt was 1% van de bouwkosten begroot om aan kunst te besteden. Kunst was naast beplanting één van de mogelijkheden om de eentonigheid van de strokenbouw te doorbreken. Van de overheid, in de jaren ’50 en ’60 een grote opdrachtgever voor kunstenaars, moest de kunst ook een nieuw elan stimuleren en de maatschappij verbeteren. Deze kunst is symbool voor de opbouw van Nederland na de Tweede Wereldoorlog, een periode dat de verzuiling in de samenleving nog volop aanwezig. Daarnaast was het een tijd met een sterk sociaal gezicht: de vakbonden kwamen op, de sociale verzekeringen ontstonden. De kunstwerken ademen de tijdgeest.

De opdrachten werden veelal uitgevoerd in samenwerking met een architect. Zowel bij de realisatie van woningen als kunstwerken was sprake van nieuwe materialen en technieken. In de kunst werd veel gewerkt met betonreliëf, glas in beton en glasappliqué. Schaal en constructie stelden hierbij technische eisen. Hoe de kunst en architectuur vorm heeft gekregen valt nog te bewonderen, en wordt tijdens de rondleidingen getoond en toegelicht.

Datum: zaterdag 20 oktober 2012
Tijd: 13.00 - 15.00 uur
Kosten: € 5,00 (incl. koffie/thee)
Vertreklocatie: Van Eesterenmuseum, Burgemeester De Vlugtlaan 125
Aanmelden: rondleiding@vaneesterenmuseum.nl o.v.v. Kunstrondleiding