amsterdam museum

De broodnodige bedeling

Bij het Aalmoezeniershuis krijgen de allerarmsten brood uitgedeeld door de regenten. Het Aalmoezeniershuis wordt in 1613 opgericht om de straten vrij te houden van bedelarij. In het huis kunnen degenen die elders zijn afgewezen, omdat zij bijvoorbeeld geen poorter zijn, voedsel krijgen. Ook wezen die geen andere plek kunnen vinden, worden hier opgenomen. Tegen inlevering van een broodpenning krijgt men voedsel. De blinde, kreupele man op de voorgrond trekt de aandacht en benadrukt de beklagenswaardige situatie van de armen.

Thema 8. Uitdelen brood. K_SA_3027_003

2111 keer bekeken

0 Reacties

Voeg uw reactie toe