Voorgeschiedenis

Geheugen van Oost

De website ‘Geheugen van Oost’ is in 2002 opgezet als tijdelijke activiteit, ter versterking van een tentoonstelling over Amsterdam Oost, maar bestaat nog steeds op aandringen van, bewoners, vrijwilligers, Buurtonline en medewerkers van het museum. In 2003 heeft het project een landelijke prijs ontvangen als beste digitale trapveld. In de loop van de tijd zijn meer dan 2500 verhalen verzameld en er is een levendige interactie ontstaan tussen bewoners via de commentaarvelden bij de verhalen. Gedurende het meer dan tienjarige bestaan van de site heeft het museum zich teruggetrokken wat betreft het verzamelen van verhalen, de redactie van de site en het organiseren van activiteiten. Dit wordt inmiddels geheel gedaan door vrijwilligers, verenigd in een stichting.

Buurtwinkels

In september 2009 is de website buurtwinkels.amsterdammuseum.nl gelanceerd. Op deze site verzamelden medewerkers van het museum, vrijwilligers en virtuele passanten achtergrondverhalen, foto’s en anekdotes als voorbereiding van de tentoonstelling Buurtwinkels (2011). De aanpak was deels hetzelfde als bij het Geheugen van Oost. Er werden herinnering verzameld van buurtwinkel eigenaren en bezoekers voor gebruik in de tentoonstelling. Daarnaast werden, anders dan bij het Geheugen van Oost ook de resultaten gepubliceerd van onderzoek uitgevoerd door conservatoren, historici en studenten van de Universiteit van Amsterdam en de Reinwardtacademie. 

Geheugen van West

Tijdens de ontwikkeling van de buurtwinkelsite kwam het museum in contact met het Geheugen van West doordat vrijwilligers mee hebben geholpen om verhalen te verzamelen. Deze site werd toen nog gefinancierd door het stadsdeel West en werd gerund door een stichting. Toen het stadsdeel zich terugtrok als financier heeft het museum de hosting en het technische beheer van het Geheugen van West op zich genomen.

Johan & Ik op hart.amsterdammuseum.nl

Omdat het inrichten van steeds nieuwe sites veel werk is en het bovendien lastig is om publiek te binden aan steeds nieuwe sites is de community site hart.amsterdammuseum.nl ontwikkelt. Via deze site publiceert het museum dossiers over onderwerpen die relevant zijn voor de geschiedenis van Amsterdam. Een van de dossiers die gemaakt zijn, is Johan & Ik. Naar aanleiding van zijn 65e verjaardag hebben we mensen gevraagd om hun herinneringen en foto's van ontmoetingen met Johan Cruijff met ons te delen. Op basis van deze verhalen is een kleine tentoonstelling gemaakt. 

Het Geheugen van Amsterdam

Naar aanleiding van de ervaringen met de verschillende verhalenprojecten kwamen we tot de conclusie dat het iedere keer werven en opleiden van vrijwilligers die verhalen verzamelen en redactie voeren te veel werk is. Gezien het succes van het Geheugen van Oost kregen we bovendien de indruk dat mensen waarschijnlijk makkelijker verhalen vertellen via een site die zich richt op hun eigen buurt en die zo laagdrempelig mogelijk is.

Testen met het dossier Buurtwinkels

Voorlopige inrichting nieuwe Buurten

Zoeken verhalen en vrijwilligers voor redacties

Toekomstplannen