Het is de derde keer dat Amsterdam de grens van 800.000 inwoners haalt. De eerste keer was in 1939, waarna het inwonertal drastisch daalde tijdens de oorlog. Bij de naoorlogse geboortegolf werd in 1947 het aantal 800.000 opnieuw gepasseerd, Vervolgens liep het aantal inwoners verder op naar het recordaantal van 873.048 inwoners in september 1958. Na een daling van de bevolking, door vooral de overloop naar groeigemeenten en de afname van de gezinsgrootte, zakte het aantal Amsterdammers tot ruim 675.000 in 1984, om daarna weer op te krabbelen tot boven de 700.000 inwoners.

Vanaf eind jaren '90 is er constant een stijgende tendens. In 2008 passeerde Amsterdam opnieuw het aantal van 750.000 inwoners en nu, pas vier jaar later dus, voor de derde keer in de stadsgeschiedenis de grens van 800.000. "Het aantal kinderen dat in de stad wordt geboren, blijft stijgen. (…) Al drie jaar worden jaarlijks in Amsterdam meer dan 11.000 baby’s geboren. Dat was daarvoor sinds de jaren '70 niet meer voorgekomen. (…) De gemeente schat dat Amsterdam in 2030 ruim 865.000 inwoners zal tellen." (uit Het Parool, 23/11/2012, op basis van gegevens van het gemeentelijk Bureau voor Onderzoek en Statistiek). Als deze prognose voor het jaar 2030 uitkomt, zou hiermee het Amsterdams record aller tijden van 1958 in het vizier komen.

In de collectie van het Amsterdam Museum bevindt zich een tastbare herinnering aan een mijlpaal uit het verleden als het gaat om het inwonertal. Deze bronzen plaquette werd door beeldhouwer Gerrit van der Veen (1902-1944) gemaakt ter herinnering aan de geboorte van de 750.000ste inwoner van Amsterdam op 12 februari 1930. De argeloze feesteling was Jan Nauta uit de Korenbloemstraat in Noord, het achtste kind in het gezin. Er was massale belangstelling en het gezin werd overladen met cadeaus: "wiegen, luiermanden, tabak, sigaren, kleeren, een spaarbankboekje, speelgoed… En nog zooveel meer, waarvan hij geen begrip had, maar dat hij allemaal dankbaar aanvaardde, met een krijsch en een plas…" (uit een krantenartikel uit die tijd).

Klik hier voor meer informatie over dit object.