Uva studenten nemen deel aan pilot Ons Amsterdam Museum


Een aantal UvA studenten zullen de komende tijd zich bezighouden met de vraag:

In hoeverre is de Community Amsterdam Museum een goed middel om publieksparticipatie duurzaam te stimuleren?

Graag horen we ook jullie mening via artikelen, reacties, in de vorm van een idee, kritiek, suggestie of opmerking. Daar waar het gaat om publieksparticipatie, zullen we in die geest, dankbaar gebruik kunnen maken van crowdsourcing via jullie!

Een overzicht van vordering o.a. hier